วันศุกร์

เผยแพร่มรดกธรรม หลวงพ่อไพฑูรย์ ขันติโก

บรรยากาศการเทศน์อบรมพระเณรในอาวาส (เป็นกิจวัตรเวลาตีสาม และ หกโมงเย็น)
  • อ่านคำบรรยายธรรมะ(ตัวอย่าง 30 เรื่อง)  คลิ๊กที่นี่... (เลือกอ่านได้ทันที) ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาไม่ยาวจนเกินไป  (บางส่วนจากพระธรรมเทศนา ปี พ.ศ.2553)  
  • ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  เลือกไฟล์เสียง คลิ๊กที่นี่... รวบรวมไฟล์เสียงเฉพาะที่เจตนาถ่ายทอดไว้เป็นมรดกธรรม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 - 2556
    ถ้าหากไม่สะดวกในการโหลดไฟล์  ท่านสามารถเลือกรายชื่อเรื่องที่สนใจ แล้วแจ้งขอไปที่
    E-mail: supattamk35@hotmail.com  ทางเราจะแผ่น CD, DVD ส่งให้ 
  • ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ รวมมรดกธรรมปี 2553 ชุด "รู้ กับ ไม่รู้" (ฉบับแก้ไขเมื่อ ธ.ค.54)   คลิ๊กที่นี่...  รวบรวมธรรมบรรยายที่พระอาจารย์ไพฑูรย์อบรมศิษย์ในสำนัก "เป็นการเฉพาะ" ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ชุด "รู้ กับ ไม่รู้"  (รวม ๒๕๖ เรื่อง  เนื้อหา ๑,๐๒๖ หน้า A4)  มีความบริบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านการสร้าง สัมมาทิฏฐิ และหลักการเจริญ "กัมมัฏฐาน"   ได้ทยอยจัดทำเป็นเล่มก๊อปปี้ปรินต์แจกจ่ายไปยังห้องสมุดธรรมะ ชมรมธรรมะ และผู้สนใจแล้ว  อนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมสร้างธรรมทาน 
  
ท่านใดต้องการหนังสือเล่มนี้ ปกแข็งพิมพ์ทอง (#สมทบทุนสั่งผลิตได้)
---------------------------------------------------------------------

โครงการหนังสือชุด "ธรรมะเล่มน้อย" ของหลวงพ่อไพฑูรย์ ขันติโก 
ปี ๕๗ ผลิต ๓ เรื่อง ได้แก่
นั่งลืมตาไว้มันช่วยได้(๑,๐๐๐เล่ม),
ดูระบบการเต้นของหัวใจ(๑,๐๐๐เล่ม),
นั่งกรรมฐานคือการนั่งดูความจริง(๑,๐๐๐เล่ม) 
...ยังมีแจกธรรมทานฟรี

งานธรรมทานติดต่อ โทร. 089 793 9253 , อีเมล์ supattamk35@hotmail.com